1 year ago

lam bang cap 3 gia 2 trieu

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là: Thí sinh có tổng điểm làng nhàng của ba môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định trở lên; Điểm trú read more...